Banner Rich Banh Mien Trung Xuan Ha Food 1
Banner Hat Sen Nuoc Duong Banh Mien Trung Xuan Ha Food 1 1
Banner Chocolate Banh Mien Trung Xuan Ha Food

BEST SELLER

BEST SELLER

Bột kem béo và bột khác

Bột Milk Foam Ciel Macchiato

SẢN PHẨM RICH'S

SÔ-CÔ-LA SỆT ĐEN

Xiên que và đồ ăn vặt

Bắp Mỹ V-Safe Food 1kg

Banner Banh Mien Trung Xuan Ha Food

Bột làm bánh

Bột làm bánh

Banner Banh Mien Trung Xuan Ha Food 3

Trà pha chế

Trà pha chế

Banner Banh Mien Trung Xuan Ha Food 4 1

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà thái xanh

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà thái đỏ

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà đen đặc biệt Wao

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà đen nguyên lá Wao

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà đen B’Lao Wao

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Olong đặc biệt Wao

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Olong rang Wao

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Olong sữa Wao

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà xanh lài Wao

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Olong Xuân Thịnh

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà lài Xuân Thịnh

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Lài Tam Mã

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Hồng trà Tam Mã

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Xanh Lài 1kg Vinsaf

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Hồng trà Bá tước Vinsaf

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà đen Lộc Phát 1kg

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà lài Lộc Phát 1kg

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Hồng trà Delite’ 500g

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà lài túi lọc Delite

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Hồng trà ngon Easylife

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà đen Phúc Long 500gr

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà gừng Hùng Phát 200g

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Gừng Singapore

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Gừng Sing Việt 400g

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy túi lọc Lài

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy túi lọc Olong

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy túi lọc Đào

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy túi lọc Dâu

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy túi lọc Táo

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy túi lọc Vải

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy túi lọc Gừng

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy túi lọc Hoa Cúc

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy hòa tan Gừng

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy hòa tan Chanh

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy hòa tan Đào

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy hòa tan Dâu

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy hòa tan Vải

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà đào túi lọc Dilmah

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Lipton chanh mật ong

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Lipton 100 tép

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Dứa Sao Vàng 500g

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà sâm dứa Bảo Ngân

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà sâm dứa Bảo Ngân

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Dứa Sao Vàng 500g

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Lipton 100 tép

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Lipton chanh mật ong

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà đào túi lọc Dilmah

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy hòa tan Vải

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy hòa tan Dâu

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy hòa tan Đào

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy hòa tan Chanh

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy hòa tan Gừng

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy túi lọc Hoa Cúc

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy túi lọc Gừng

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy túi lọc Vải

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy túi lọc Táo

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy túi lọc Dâu

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy túi lọc Đào

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy túi lọc Olong

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Cozy túi lọc Lài

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Gừng Sing Việt 400g

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Gừng Singapore

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà gừng Hùng Phát 200g

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà đen Phúc Long 500gr

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Hồng trà ngon Easylife

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà lài túi lọc Delite

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Hồng trà Delite’ 500g

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà lài Lộc Phát 1kg

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà đen Lộc Phát 1kg

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Hồng trà Bá tước Vinsaf

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Xanh Lài 1kg Vinsaf

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Hồng trà Tam Mã

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Lài Tam Mã

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà lài Xuân Thịnh

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Olong Xuân Thịnh

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà xanh lài Wao

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Olong sữa Wao

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Olong rang Wao

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà Olong đặc biệt Wao

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà đen B’Lao Wao

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà đen nguyên lá Wao

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà đen đặc biệt Wao

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà thái đỏ

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trà thái xanh

Banner Banh Mien Trung Xuan Ha Food 2 moi
Banner Banh Mien Trung Xuan Ha Food 4
Banner Banh Mien Trung Xuan Ha Food 3 moi

DÀNH RIÊNG CHO BẠN

SẢN PHẨM RICH'S

SÔ-CÔ-LA SỆT ĐEN

MỨT TRANG TRÍ BÁNH & PHA CHẾ

MỨT DÂU TÂY

MỨT TRANG TRÍ BÁNH & PHA CHẾ

MỨT VỊ CAM

MỨT TRANG TRÍ BÁNH & PHA CHẾ

MỨT VIỆT QUẤT

MỨT TRANG TRÍ BÁNH & PHA CHẾ

GLAZE TRONG RICH’S

MỨT TRANG TRÍ BÁNH & PHA CHẾ

MỨT TRANG TRÍ

KEM TRANG TRÍ BÁNH, PHA CHẾ & NẤU ĂN

KEM PHA CHẾ TOPPING Rich’s

KEM TRANG TRÍ BÁNH, PHA CHẾ & NẤU ĂN

KEM TRANG TRÍ BÁNH TOPPIN’ PRIDE

KEM TRANG TRÍ BÁNH, PHA CHẾ & NẤU ĂN

KEM TRANG TRÍ BÁNH VALUE PRIDE

KEM TRANG TRÍ BÁNH, PHA CHẾ & NẤU ĂN

KEM LÀM BÁNH RICH’S PASTRY TOPPING

KEM TRANG TRÍ BÁNH, PHA CHẾ & NẤU ĂN

KEM LÀM MỀM BÁNH RICH’S CRUMB SOFTENER

KEM TRANG TRÍ BÁNH, PHA CHẾ & NẤU ĂN

KEM LÀM BÁNH TRỨNG RICH’S

KEM TRANG TRÍ BÁNH, PHA CHẾ & NẤU ĂN

KEM NẤU ĐA NĂNG RICH’S VERSATIÉ

KEM TRANG TRÍ BÁNH, PHA CHẾ & NẤU ĂN

KEM LÀM BÁNH RICH’S NIAGARA FARMS

KEM TRANG TRÍ BÁNH, PHA CHẾ & NẤU ĂN

KEM TRANG TRÍ 35% CHẤT BÉO TỪ SỮA CỦA RICH

KEM TRANG TRÍ BÁNH, PHA CHẾ & NẤU ĂN

KEM LÀM BÁNH RICH’S CHOCOLATE

KEM TRANG TRÍ BÁNH, PHA CHẾ & NẤU ĂN

KEM TRANG TRÍ BÁNH VALUE PRIDE SOFT BLEND

KEM TRANG TRÍ BÁNH, PHA CHẾ & NẤU ĂN

KEM LÀM BÁNH RICH’S WHIP TOPPING BASE

KEM TRANG TRÍ BÁNH, PHA CHẾ & NẤU ĂN

KEM TRANG TRÍ BÁNH RICH’S NHÃN VÀNG

KEM TRANG TRÍ BÁNH, PHA CHẾ & NẤU ĂN

KEM BÉO THỰC VẬT RICH’S

Đường - Siro đường

Đường ăn kiêng

Đường - Siro đường

Đường thốt nốt Lan Nhi

Đường - Siro đường

Đường vàng

Đường - Siro đường

Đường phèn

Đường - Siro đường

Đường đen Nữ Hoàng 1kg

Đường - Siro đường

Đường đen Đài Loan 1kg

Đường - Siro đường

Đường Bắp Glofood 700g

Đường - Siro đường

Đường Bắp Glofood 6kg

Đường - Siro đường

Đường Bắp Glofood 25kg

Đường - Siro đường

Siro đường đen WINGS 2.5kg

Đường - Siro đường

Siro đường đen MoLa 1.5kg

Đường - Siro đường

Siro đường đen FaLu 2.5kg

Sữa đặc - Sữa tươi - Đường

Sữa đặc Maika 1kg

Sữa đặc - Sữa tươi - Đường

Sữa đặc La Rosée 1kg

Sữa đặc - Sữa tươi - Đường

Sữa đặc Ngôi Sao Phương Nam Xanh lá 1,284kg

Sữa đặc - Sữa tươi - Đường

Sữa đặc Dawn 1kg

Sữa đặc - Sữa tươi - Đường

Sữa chua tiệt trùng Long Thành

Sữa đặc - Sữa tươi - Đường

Sữa tươi Own 1L

Sữa đặc - Sữa tươi - Đường

Sữa tươi Oldenburger 1L

Sữa đặc - Sữa tươi - Đường

Sữa tươi Happy Barn Tím 3.8% 1L

Sữa đặc - Sữa tươi - Đường

Sữa tươi Happy Barn Đỏ 3.5% 1L

Sữa đặc - Sữa tươi - Đường

Sữa Tươi Vinamilk không đường 1L

Sữa đặc - Sữa tươi - Đường

Sữa tươi frischli (Helio)

Ga bình lắc kem

Ga V-Whip 10 viên

Ga bình lắc kem

Ga Soda 10 viên

Ga bình lắc kem

Ga MOSA viên

Ga bình lắc kem

Ga ISI 10 viên

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Bột Pudding Mole Xoài 1kg

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Bột Pudding Mole Trứng 1kg

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Bột Pudding Mole Socola 1kg

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Bột Pudding Mole Môn 1kg

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Bột Pudding Mole Dâu 1kg

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trân châu Hàng Huy đen 2kg

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trân châu Thái đen 1kg

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trân châu QOA Phô mai 1kg

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trân châu QOA Lá dứa 1kg

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trân châu Hàng Huy đen 3kg

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Trân châu 3Q Hàng Huy 2.5kg