Trân châu Hàng Huy đen 3kg

Trân Châu Đường Đen Hàng Huy – Dou Xian Bịch 3Kg tròn đều hạt truyền thống. Màu của trân châu không phải do phẩm màu mà là được làm từ nước đường đun chảy nên bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng.