Showing 1–12 of 14 results

NHÂN BÁNH MỲ VÀ ĐỒ ĂN VẶT

Bắp Mỹ Đà Lạt 1kg

Xiên que và đồ ăn vặt

Bắp Mỹ V-Safe Food 1kg

Xiên que và đồ ăn vặt

Phô mai que TVP 500g

NHÂN BÁNH MỲ VÀ ĐỒ ĂN VẶT

Xúc xích Berlin TVP 200g

NHÂN BÁNH MỲ VÀ ĐỒ ĂN VẶT

Xúc xích Cocktail TVP 500g

NHÂN BÁNH MỲ VÀ ĐỒ ĂN VẶT

Xúc xích hồ lô TVP 200g