Bao tam giác đục nhỏ

Thông tin sản phẩm:
Tên sản phẩm: Bao Tam Giác Bắt Kem Size Nhỏ 1kg
Trọng lượng: 1kg
Chất liệu: nilon
Màu sắc: màu trắng