BỘT BÁNH BÔNG LAN RICH’S RICHMIX

Bột Bánh Bông Lan là một hỗn hợp bột trộn sẵn hoàn chỉnh, chỉ yêu cầu tối thiểu các nguyên liệu bổ sung cần thiết để việc nướng bánh dễ dàng hơn và tiết kiệm thời gian – chỉ cần cho thêm trứng, nước và dầu