Mứt Boduo chanh dây

Thành phần cấu tạo: Xi rô mạch nha, bột chanh leo 30%, đường trắng, nước, chất điều chỉnh độ axit citric (INS330) DL acid malic (INS 296) hương liệu (hương chanh dây tự nhiên) và gia vị ăn được, chất làm đặc pectin (INS 440) chất bảo quản: potassium sorbate (INS 202) chất ổn định: trisodium citrate(INS 331) (iii) chất làm dầy gellan gum (INS 418) chất ổn định, calcium lacture (INS327) chất điều vị: aspartame (INS951) (có chứa phenylalanine) chất làm đặc: xanthan gum (INS415) chất tạo ngọt: sucralose (INS 955) acsulfame potassium (INS 950), sodium cyclamate(INS 952) iv) màu thực phẩm: tartrazine (INS102) sunset yellow (INS 110)