Sinh tố Berino Thơm

Thành phần cấu tạo: Thơm (33%) chất ổn định (1442, 440) đường, nước, chất bảo quản (202, 211) chất điều chỉnh độ Acid (330) và hương dứa tổng hợp, màu thực phẩm tổng hợp (160a, 110) Màu sắc: màu vàng