Sinh tố Golden Farm Ổi hồng

Thành phần cấu tạo: Trái ổi hồng (35-50%) đường mía RE, siro bắp, nước, chất ổn định: pectin (E440) bột biến tính (E1422) chất điều chỉnh độ acid: acid citric (E330) chất bảo quản: kali sorbatte (E202) hương ổi hồng tổng hợp, màu thực phẩm tổng hợp: ponceau 4R(E124)