Siro Golden Farm Cam

Siro Golden Farm cam dùng để pha chế món trà cam, đổ thạch ra câu, soda cam…

Tên đầy đủ: Siro Golden Farm cam

Thành phần: nước ép cam, đường, chất điều chỉnh độ acid: axit citric, chất bảo quản, sulphur dioxide, màu thực phẩm tự nhiên và tổng hợp, hương thực phẩm tổng hợp