Siro GTP Cam

Thành phần: Đường cát, đường fructose, nước, chất bảo quản (211), phẩm màu (160a)(ii), chất điều chỉnh độ acid (331(i)), chất làm dầy (466), hương cam tổng hợp.

Sử dụng: Vì có thành phần nguyên liệu từ thiên nhiên nên màu sắc sản phẩm có thể thay đổi là bình thường, chất lượng vẫn ổn định.

Lắc đều sản phẩm trước khi sử dụng.
Không sử dụng sản phẩm khi hết hạn sử dụng.
Bao bì sản phẩm có thể thay đổi để thể hiện thông tin tốt hơn cho khách hàng.