Siro Torani Bạc Hà Xanh

Siro Torani bạc hà xanh dùng để pha chế món soda, cocktail, làm thạch, đá bào… để pha chế các món take-away có vị bạc hà như sôđa bạc hà trắng, chocolate bạc hà.