Thạch thủy tinh Đài Loan Việt quất 3.2kg

Thành phần cấu tạo: Nước, đường, rong biển (1,3%), hương việt quất tổng hợp 1%, phẩm màu (E129, E133), chất điều chỉnh độ acid (E296, E330), chất làm dầy Xanthan Gum (E415), chất bảo quản (E202, E212), chất ổn định calcium lactate (E327).