Bi đường bạc

– Tên sản phẩm:  kẹo bi đường vàng, bạc trang trí bánh

–  Thành phần: Đường, nước, bột tẻ, bột bắp, màu thực phẩm,…

– Kích thước: 2mm, 4mm, 6mm

– Màu: vàng, bạc