Siro Thái DingFong Đường Đen

Thành phần cấu tạo: Đường, chất điều chỉnh độ acid: axit citric, chất bảo quản, sulphur dioxide, màu thực phẩm tự nhiên và tổng hợp, hương thực phẩm tổng hợp