Siro Thái DingFong Nho

Thành phần cấu tạo: Đường cát trắng (7.57%) nước ép nho (5%)  acid citric (INS 330) Sucralose (INS 955) chất tạo màu: (Ponceau 4R (INS 124, Brilliant blue FCF (INS 133), chất bảo quản: Kali sorbat (INS202) natri benzoat (INS211) hương liệu tổng hợp