Trân châu Ô Long Việt Tuấn 1kg

Trân châu ô long được làm từ trà ô long cao cấp nghiền, đậm vị trà, phù hợp với các món ô long lài sữa, trà xanh nhài sữa , thanh nhẹ, thơm mùi trà đặc trưng. Được sản xuất trên dây truyền khép kín trong phòng lạnh đảm bảo tất cả các tiêu chí VSATTP. HSD lên đến 6 tháng ở nhiệt độ thường (không cần bảo quản đông lạnh).